பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 123 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நறுமண பயிர்கள்
வணிகரீதியாக முக்கியமான நறுமண பயிர்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழில்நுட்பம் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி / பயிர் சாகுபடி குறிப்புகள்
மாற்றுப் பயிர் சாகுபடி - கனகாம்பரம்
மாற்றுப் பயிர் சாகுபடியில் விவசாயிகளுக்கு அதிக வருமானம் தரும் பயிர்களில் ஒன்றாக கனகாம்பரம் திகழ்கிறது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி
காய்கறிகள்
பல்வேறு வகையான காய்கறி பயிர்களுக்காக உருவாக்கிய நடைமுறைகளின் தொகுப்பைப் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி / பயிர் சாகுபடி குறிப்புகள்
ஊட்டசத்தினை உறுதிப்படுத்தும் சிறுதானிய சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
ஊட்டசத்தினை உறுதிப்படுத்தும் சிறுதானிய சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்களை பற்றிய இங்கே காண்போம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
மாவுப்பூச்சி : பாராகாக்கஸ் மார்ஜினேட்டஸ்
மாவுப்பூச்சி : பாராகாக்கஸ் மார்ஜினேட்டஸ் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / மாவுப்பூச்சி மேலாண்மை
எலுமிச்சைப் புல் (லெமன் கிராஸ்) சாகுபடி
எலுமிச்சைப் புல் (லெமன் கிராஸ்) சாகுபடி பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி
மானாவாரி பருத்தியில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
பருத்தியில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / நார் பயிர்கள் / பருத்தி
கத்திரியின் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மைக்கான உத்திகள்
கத்திரிக்காயின் பல்வேறு பூச்சிகள், இயற்கை எதிரிகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை நடைமுறைகள் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / கத்திரி
வணிக அமைப்புகள்
வணிக அமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை / வணிகம்
கறிவேப்பிலையில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
கறிவேப்பிலையில் உயிரியல் முறை சார்ந்த ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இலைவகை காய்கறிகள் / கறிவேப்பிலை
Back to top