பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 3 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Comment காவல்துறை சீர்திருத்தம்
காவல்துறையில் சீர்திருத்தம் மிகவும் அவசியம் முறையான விசாரணையில்லாமல் பல மர்ம மரணங்களுக்கு காவல் துறைதான் பெறுப்பு. பணம் பலம். ஜாதிய செல்வாக்கால் நடைபெறும் காவல் துறையின் செயல்களை இன்று ஊடங்கள் அதிகமாக டவெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகின்றன. இருந்தும் சீர் செய்ய முடியவில்லை. சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமமாக தொடர காவல்துறை சீர்திருத்தம் தேவை. கே.பி. இளங்கோவன் ஆண்டிப்பட்டி, மதுரை
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / காவல்துறையின் சீர்திருத்தம் / காவல்துறை சீர்திருத்தம்
Forum காவல்துறையின் சீர்திருத்தம்
இன்னறை சூழ்நிலையில் காவல்துறையின் சீர்திருத்தம் - காலத்தின் கட்டாயம் என்பது சரிதானா?
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூக நலம்- கருத்து பகிர்வு
இந்திய அரசாங்கமும் அரசியலும்
இந்திய அரசாங்கமும் அரசியலும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
Back to top