பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 20 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
குழந்தையின் பண்புகள், உடல் மற்றும் அறிதல் திறன்
தொடக்கக் கல்வியின் ஆரம்பத்தில் குழந்தையின் பண்புகள் உடல் மற்றும் அறிதல் திறன் சார்ந்தவை
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
குழந்தைகளின் வளர்ச்சிப் படிநிலைகள்
இந்த பகுதி குழந்தைகளின் வளர்ச்சிப் படிநிலைகள் மற்றும் அவர்களை கண்காணிக்கும் குறிப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை வளர்ப்பு
தொடக்க கல்வி நிலையில் கணிதம் கற்பித்தல்
தொடக்க கல்வி நிலையில் குழந்தைகளுக்கு கணிதம் கற்பிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
பிரசவமும் குழந்தையின் வளர்ச்சியும்
பிரசவமும் குழந்தையின் வளர்ச்சியும் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கல்வியியல் தகவல்கள்
கல்வியியல் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொதுத் தகவல்கள்
குழந்தைகளின் மாற்றுக் கல்விமுறை
குழந்தைகளை மையப்படுத்தும் மாற்றுக் கல்விமுறை
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி
பள்ளிக் கல்வி - கட்டமைப்பு
பள்ளிக் கல்வியின் கட்டமைப்பு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
அடிப்படை பொது அறிவு தகவல்கள்
தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை பொது அறிவுத் தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொது அறிவு வினா விடைகள்
Forum குழந்தைகளின் வளர்ச்சி படிநிலைகள்
குழந்தைகளின் வளர்ச்சி படிநிலைகளில் உள்ள சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடல் நலம்- கருத்து பகிர்வு
மக்களாட்சி அமைப்பில் அரசியலும், கல்வியும்
மக்களாட்சி அமைப்பில் அரசியலும், கல்வியும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
Back to top