பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 47 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எடையும் உயரமும்
உடல் உயரத்திற்கு ஏற்ற எடையை அளவிடுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / உடல் எடையை குறைக்க குறிப்புகள்
Comment குழந்தையின் உயரம்
உயரமாய் இருப்பவர்கள் உயர்ந்த கருத்துக்களையும் உயரம் குறைவாக இருப்பவர்க குறுகிய மனப்பான்மை உடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்கிற உளவியல் கருத்து பத்தாம் பசலித்தனமாக அல்லவா இருக்கிறது. விவேகானந்தர் உயரம் குறைவானவர்தான் அவர் குறுகிய மனப்பான்மை கொண்டிருந்தாரா என்ன ? அப்துல் கலாம் உயரம் குறைவானவர்தான், அவரது உள்ளம் குட்டையாக இருந்ததா என்ன ?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / குழந்தைகளின் வளர்ச்சி படிநிலைகள் / குழந்தையின் உயரம்
பள்ளிக்கு முந்தைய பருவம்
பள்ளிக்கு முந்தைய பருவம் (Pre Schooler) பற்றிய குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை பராமரிப்பு
குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி
12 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான பயிற்சி பற்றிய குறிப்புகளை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
பொதுவான ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள்
குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் பொதுவான ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள்
5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அங்க அளவு எடுத்தல்
5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அங்க அளவு எடுத்தல் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
குழந்தை வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம்
குழந்தைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பாட்டுள்ள்ன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை பராமரிப்பு
சிறு வயதில் உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சினை
குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சினை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / இரத்த அழுத்தம் / இரத்த சோகை
குழந்தைகளுக்கு வரும் உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சினை
குழந்தைகளுக்கு வரும் உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்சினை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள்
குழந்தையின் பண்புகள், உடல் மற்றும் அறிதல் திறன்
தொடக்கக் கல்வியின் ஆரம்பத்தில் குழந்தையின் பண்புகள் உடல் மற்றும் அறிதல் திறன் சார்ந்தவை
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
Back to top