பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 133 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
குழந்தை திருமணம்
இந்தியாவில் நடக்கும் குழந்தை திருமணம் பற்றிய தகவல்களையும் மற்றும் அதை தடுக்க அரசாங்கம் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் கையாளும் நடவடிக்கைகளையும் இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / விழிப்புணர்வு தகவல்கள்
பெண்ணுரிமையும் திருமண வயதும்
பெண்ணுரிமையும் திருமண வயதும் குறித்த தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
label_popoll குழந்தை திருமணம்
பெண் குழந்தைகளுக்கு, பெற்றோர்கள் இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்து வைத்துவிட வேண்டும் என்று ஏன் அவசரப்படுகிறார்கள்?
அமைந்துள்ள கருத்து வாக்கெடுப்பு
ஊட்டசத்து குறைபாட்டிற்கு எதிராக உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்வோம்
ஊட்டசத்து குறைபாட்டிற்கு எதிராக உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து / ஊட்டச்சத்து வீடியோக்கள்
தத்து எடுப்பதற்கான சட்ட வழிமுறைகள்
தத்து எடுப்பதற்கான சட்ட வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
குழந்தைத் திருமண தடுப்புச் சட்டம்
குழந்தைத் திருமண தடுப்புச் சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
Forum குழந்தை திருமணம்
அதிகரித்து வரும் குழந்தை திருமணங்களின் காரணங்கள் மற்றும் தீர்வுகள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூக நலம்- கருத்து பகிர்வு
சுகன்யா சம்ரிதி திட்டம்
பெண் குழந்தைக்காக துவங்கப்பட்ட சுகன்யா சம்ரிதி திட்டத்தைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
Comment உடல்நல பாதிப்பு
குறைந்த வயதில் திருமணம் முடிந்தால் உடல், மன ரீதியாகப் பல்வேறு பாதிப்புகளை அந்த குழந்தைகள் அடைகின்றனர் எனத் தெரிந்தும் சிறு வயது திருமணங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டு தான் இருக்கின்றன. எனவே குழந்தை திருமணங்கள் நடக்காமல் இருக்க பெற்றோரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / குழந்தை திருமணம் / உடல்நல பாதிப்பு
கற்றலுக்கு வயது வரம்பு கிடையாது
படிப்பை தொடராமல் திருமணம் செய்து பல வருடங்களுக்கு பிறகு படிக்க ஆரம்பித்திருக்கும் ஒரு இல்லத்தரசியின் அனுபவங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வாசகர் அனுபவங்கள்
Back to top