பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 133 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
குழந்தை வளர்ப்பு குறிப்புகள்
குழந்தை வளர்ப்பில் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை வளர்ப்பு
குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு
குழந்தைகளை தாக்க கூடிய நோய்களும் அதனை தடுக்கும் முறைகளும் பற்றின தகவலை இங்கே காணலாம்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை வளர்ப்பு
குழந்தை வளர்ப்பு
குழந்தை வளர்ப்பில் ஒரு தாய் பெற்ற அனுபவம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வாசகர் அனுபவங்கள்
குழந்தைகளை சாதனையாளராக உருவாக்குவது எப்படி?
குழந்தைகளை சாதனையாளராக உருவாக்குவது எப்படி?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை பராமரிப்பு
ஊட்டச்சத்து மற்றும் வளர்ச்சி
ஊட்டச்சத்து மற்றும் வளர்ச்சி பற்றிய தகவல்களை இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து
குழந்தைகள் காப்பகம்
குழந்தைகள் காப்பகம் அமைத்தல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் முறை மற்றும் அதன் நன்மைகள்
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் முறை மற்றும் நன்மை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
குழந்தை வளர்ப்பு பகுதி - 1
குழந்தை வளர்ப்பு, குழந்தைகளை எப்படி பராமரிப்பது போன்ற தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை வளர்ப்பு
குழந்தை வளர்ப்பு - சவால் நிறைந்த தொடர்ச்சியான முயற்சி
குழந்தை வளர்ப்புக்கான ஆலோசனைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பெற்றோருக்கான யோசனைகள்
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டியவைகள்
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டி குறிப்புகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
Back to top