பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 24 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த கொள்கை விளக்கக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள்
Forum கொள்கை விளக்கம்
தமிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளின் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பில் உள்ள தகவல்களை பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூக நலம்- கருத்து பகிர்வு
கருத்துப்பரிமாற்ற திறன்கள் – மனையியலை கற்பிக்கும் முறைகள்
வகுப்பறையில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் எண்ணங்கள் மற்றும் செய்திகளை எளிய முறையில் எடுத்துரைப்பதற்கு பயன்படுத்தும் சாதனங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வோம்.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
விதிவரு முறை மற்றும் விதிவிளக்க முறை
விதிவரு முறை (Inductive Method) மற்றும் விதிவிளக்க முறை (Deductive Method) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / சிறந்த செயல்முறைகள்
குடிமைப்பணி தேர்வில் கட்டுரை வரைதல்
குடிமைப்பணி தேர்வில் கட்டுரை வரைதலுக்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி / போட்டித்தேர்வுக்கு உதவும் தகவல்கள்
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு (2017-18) இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
நிலவரைமேப்புகள் - விவரங்களும் குறியீடுகளும்
நிலவரைமேப்புகள் பற்றிய விவரங்களும் குறியீடுகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
விலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள்
விலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
பார்வையற்றோர்க்கு உதவும் பொருட்கள்
அரசாங்கம் பார்வையற்றோர்க்கு உதவும் பொருட்கள் பற்றிய தகவல் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
வேளாண்மை - விவசாயிகள் பயிற்சி
வேளாண்மை - விவசாயிகள் பயிற்சி 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
Back to top