பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 48 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கண் பாதுகாப்பு
கண் பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / கண்
வெப்ப நோய்களும் வெப்ப அலையும்
வெப்ப நோய்களும் வெப்ப அலையும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
மூட்டுவலியிலிருந்து நிவாரணம் பெறும் வழிகள்
மூட்டுவலியிலிருந்து நிவாரணம் பெற சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / எலும்பு மற்றும் வாதம்
வெப்ப நோய்கள்
வெப்ப நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் அதை வெல்லும் வழிகளை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / தொற்று நோய்கள் / அம்மை நோய்
அக்குபஞ்சரில் மகளிர் பிணிகளுக்கான சிகிச்சைக் குறிப்புகள்
அக்குபஞ்சரில் மகளிர் பிணிகளுக்கான சிகிச்சைக் குறிப்புகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / பெண்களுக்கான உடல்நலத் தகவல்கள்
கோடை நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவு
கோடை நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் உணவு முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கொளுத்தும் கோடை வெயிலைச் சமாளிக்கும் வழிமுறைகள்
கொளுத்தும் கோடை வெயிலைச் சமாளிக்கும் வழிமுறைகள் பற்றி காண்போம்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
கால்நடைகளுக்கான முதலுதவிகள்
கால்நடைகளுக்கான முதலுதவிகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
மனை அறிவியல் - முதலுதவி
முதலுதவியில் துவங்கி, பின் ஆரோக்கியம், உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கான குறிப்புகள் மட்டுமல்லாது, இவை சம்பந்தப்பட்ட பல முக்கிய பகுதிகளை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
கோடைக்கலத்திற்கேற்ற கால்நடைநோய்த் தடுப்புமுறைகள்
கோடைக்கலத்திற்கேற்ற கால்நடைநோய்த் தடுப்புமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
Back to top