பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 11 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எழுத்துத்திறன் வளர்ப்பு - முயற்சியும், நோக்கமும்
எழுத்துத்திறன் வளர்ப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
இதழ்களும் இலக்கியமும்
இணைய இதழ்களும் இலக்கியவளர்ச்சியும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள் / இணையத் தமிழ் இதழ்கள்
ஜெயகாந்தன்
ஜெயகாந்தன் வரலாற்றை பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கே படிக்கவும்.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
இணையத் தமிழ் இதழ்களின் வகைப்பாடு
இணையத் தமிழ் இதழ்களின் வகைப்பாடுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள் / இணையத் தமிழ் இதழ்கள்
அறிவுப் பொருளாதாரம் - மனிதவள மேம்பாடு
அறிவுப் பொருளாதாரம் - மனிதவள மேம்பாடு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பாட்டுள்ள்ன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
சிறுகதைகள்
குழந்தைகளின் குணங்களை மேம்படுத்தும் வகையிலான கதைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி
மகாகவி பாரதியார்
மகாகவி பாரதியார் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
இணையத்தில் தமிழ் தோற்றமும் – வளர்ச்சியும்
இணையத்தில் தமிழ் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள் / இணையத் தமிழ் இதழ்கள்
குஷ்வந்த் சிங்
குஷ்வந்த் சிங் வரலாற்றை பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / வரலாற்று நாயகர்கள்
Comment Re: குழந்தைகளின் கவனமும், படிப்பும்
குழந்தைகள் படிக்கும் பொழுது அவ்வெப்போது படிப்பு சம்பந்தபட்ட சிறுகதைகள் மற்றும் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பாடல்களை பாடி குழந்தைகளை பார்த்துக்கொள்ளவும். எம். மாரியப்பன் வில்லிவாக்கம்.
அமைந்துள்ள கல்வி / / கவனமும், படிப்பும் / குழந்தைகளின் கவனமும், படிப்பும்
Back to top