பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 217 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
உடல்நலம்
வானிலை, காலநிலை மற்றும் சுகாதாரம்
வானிலை, காலநிலை மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / பொதுவான தகவல்கள்
மகளிர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மேம்பாட்டுக்கழகம்
மகளிர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மேம்பாட்டுக்கழகம்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / புதுச்சேரி அரசு
சுகாதாரத் தகவல் மேலாண்மைத் திட்டம்
சுகாதாரத் தகவல் மேலாண்மைத் திட்டம் பறறிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
நோய்களை தவிர்க்கும் வழிமுறைகள்
நோய்களை தவிர்க்கும் சில வழிமுறைகள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
டிஜிட்டல் இந்தியா வாரம்
பிரதம மந்திரியின் டிஜிட்டல் இந்தியா வாரம்பற்றி தகவல் .
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / டிஜிட்டல் இந்தியா
‘புல்பிரைட்-நேரு மாஸ்டர்ஸ் பெலொஷிப்’
‘புல்பிரைட்-நேரு மாஸ்டர்ஸ் பெலொஷிப்’ பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / அரசு சலுகைகள் - உதவித்தொகை
பொது சுகாதாரம்
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் பொது சுகாதாரம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / இராமநாதபுரம்
நன்னெறி வேளாண் முறைகள்
நன்னெறி வேளாண் முறைகள் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
நிமோனியா (சலிக்காய்ச்சல்)
நிமோனியா காய்ச்சலைப் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / நுரையீரல்
Back to top