பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 219 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நவீன நகரங்கள் எதிர்கொண்டுள்ள சவால்கள்
நவீன நகரங்கள் எதிர்கொண்டுள்ள சவால்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / ஸ்மார்ட் நகரங்கள்
திட்ட மேலாண்மை துறை
திட்ட மேலாண்மை துறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
தனிப்பட்ட சுகாதாரம்
தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை பராமரிக்க தேவையான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை
இந்தியாவில் மாற்றுத் திறனாளிகளின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு
இந்தியாவில் மாற்றுத் திறனாளிகளின் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
சுகாதாரம்
சுகாதாரம் சார்ந்த உபதகவல்களை இங்கு விளக்கியுள்ளனர்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை
தட்பவெப்ப நிலை பாதிப்பு மற்றும் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல்
தட்பவெப்ப நிலை பாதிப்பு மற்றும் இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
மீன் பிடித்தல் மற்றும் மீன்களைக் கையாளும் பாதுகாப்பான வழிமுறைகள்
மீன் பிடித்தல் மற்றும் மீன்களைக் கையாளும் பாதுகாப்பான வழிமுறைகள்- கொவிட் -19
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மீன் வளர்ப்பு / மீனவர்களுக்கான ஆலோசனைகள்
இந்திய வனஉயிரினங்கள்
இந்திய வன உயிரினங்களின் குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / அழிந்து வரும் உயிரினங்கள்
இந்தியா எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் மற்றும் தேசிய நலன்
இந்தியா எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் மற்றும் தேசிய நலன் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
கழிவு மேலாண்மை
கழிவு மேலாண்மை பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / கழிவு மேலாண்மை
Back to top