பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 2 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சூடோமோனாஸ் ப்ளோரசன்ஸ் பயன்பாடு
சூடோமோனாஸ் ப்ளோரசன்ஸை கொண்டு பயிர்களை தாக்கும் நோய்கள், பூச்சிகள் மற்றும் நூற்புழுக்களை மேலாண்மை செய்தல் பற்றிய இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
கத்தரி பயிரீடு
கத்தரி பயிரிடுதல் மூலம் அதிக லாபம் ஈட்டும் குறிப்புகளை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / கத்திரி
Back to top