பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 686 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள்
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள் / குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனம்
தொழிற்சாலைகள்
தொழிற்சாலைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள் / தொழில்முனைவோர்க்கான தகவல்கள்
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள்
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள் / குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனம்
இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்ப பூங்காக்களில் செயல்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு 4 மாத வாடகை தள்ளுபடி
இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்ப பூங்காக்களில் செயல்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு 4 மாத வாடகையை அரசு தள்ளுபடி செய்தது
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவில் மின்னாட்சி
குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தர தொழில் - தொழில்நுட்ப ஆதரவு
குறு, சிறு, மற்றும் நடுத்தர தொழில்களின் தொழில் நுட்ப ஆதரவு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள் / குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனம்
தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் மீதான வன்முறை & சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2008
தமிழ்நாடு மருத்துவ நிறுவனங்கள் மீதான வன்முறை & சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2008 பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள் / தமிழக அரசின் சட்டங்கள்
மாணவர்களின் விருப்பமும் பொறுத்தமான கல்லூரிகளும்
மாணவர்கள் எதுபோன்ற விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் மற்றும் அவர்கள் கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் பற்றி இக்கட்டுரை அலசுகிறது.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
மஹிலா உதயம் நிதி (MUN)
மஹிலா உதயம் நிதி (MUN) பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / வங்கி மற்றும் கடன் / அகில இந்திய நிதி நிறுவனங்கள்
மாவட்ட தொழில் மையம்
கடலுார் மாவட்ட தொழில் மையம் துறையைப் பற்றிய குறிப்புரை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
தேசிய வேளாண்மை மற்றும் கிராம மேம்பாட்டு வங்கி (NABARD)
தேசிய வேளாண்மை மற்றும் கிராம மேம்பாட்டு வங்கி (NABARD) பற்றி அறிவோம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / வங்கி மற்றும் கடன் / கட்டுபாட்டு நிறுவனங்கள்
Back to top