பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 169 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ராணிக்கட் / வெள்ளைக்கழிச்சல் நோய்
ராணிக்கட் / வெள்ளைக்கழிச்சல் நோய் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / கோழி வளர்ப்பு / நோய்கள்
இந்திரதனுஷ் திட்டம்
தமிழ்நாடு அரசால் வழங்குப்படும் திட்டமாகும் இந்திரதனுஷ் திட்டத்தை பற்றி இங்கு காணலாம்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / ஊக்குவிக்கும் திட்டங்கள்
தேசிய குடும்ப நலப் பணிகள்
தேசிய குடும்ப நலப் பணிகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
இந்திரதனுஷ் தடுப்பூசிகள் திட்டம்
இந்திரதனுஷ் தடுப்பூசிகள் திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / அரசு திட்டங்கள்
ரேபீஸ் - அறிகுறிகள் மற்றும் தடுப்பூசி விவரம்
ரேபீஸ் நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் தடுப்பூசி விவரம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பெண்கள் முன்னேற்றம், குழந்தைத் திருமணங்கள் போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளில் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம்
நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்தும் முறை மற்றும் நுட்பங்கள்
நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்தும் முறை மற்றும் நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நீர்
தடுப்பூசி பணி
அமைந்துள்ள சமூக நலம்
பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறை - நிர்வாகம்
பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறையின் நிர்வாகம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம்
ஒருங்கிணைந்த மீன் உடனான கோழி வளர்ப்பு
ஒருங்கிணைந்த மீன் உடனான கோழி வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை
Back to top