பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 97 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Comment தண்டனை என்ன?
தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை ஜனவரி 1 முதல் உபயோகிப்பவர்களுக்கு என்ன தண்டனை வழங்கப்படும்?
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / பிளாஸ்டிக் தடை / தண்டனை என்ன?
இயற்கைக்கு மாறான பாலுறவும், இந்தியச் சட்டங்களும்
இயற்கைக்கு மாறான பாலுறவும், இந்தியச் சட்டங்களும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
கிரெடிட் கார்டு - வசூல் குண்டர்களை எதிர்கொள்ள சட்டங்கள்
கிரெடிட் கார்டு - வசூல் குண்டர்களை எதிர்கொள்ள சட்டங்கள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
பரோல் (Parole) - யாருக்கு எப்போது வழங்கப்படுகிறது?
பரோல் (Parole) என்றால் என்ன?அது யாருக்கெல்லாம்? எப்போதெல்லாம் வழங்கப் படுகிறது? என்பன பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள் / சொற்கூறுகளும் விளக்கங்களும்
குழந்தைகளை கண்டிப்பது எவ்வாறு?
குழந்தைகளை கண்டிப்பது எவ்வாறு?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை பராமரிப்பு
தண்டணை காரணமாக வழங்கப்பட்ட கட்டாய ஓய்வு
தண்டணை காரணமாக வழங்கப்பட்ட கட்டாய ஓய்வு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி கழக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நலதிட்டங்கள் / ஓய்வுக்கான ஆலோசனை
தமிழ்நாடு புகைப்பிடித்தலையும் எச்சில் உமிழ்வதையும் தடை செய்தல் சட்டம், 2002
தமிழ்நாடு புகைப்பிடித்தலையும் எச்சில் உமிழ்வதையும் தடை செய்தல் சட்டம், 2002 பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள் / தமிழக அரசின் சட்டங்கள்
பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் , 2012
பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் , 2012 பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
144 தடை உத்தரவு மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவு
144 தடை உத்தரவு மற்றும் ஊரடங்கு உத்தரவு பற்றிய விளக்கம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / பொதுவான தகவல்கள் / சொற்கூறுகளும் விளக்கங்களும்
கேலிவதை தடுப்புச் சட்டம்,1997
கேலிவதை தடுப்புச் சட்டம்,1997 பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
Back to top