பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 118 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தர்மபுரி
தர்மபுரி மாவட்டத்தின் புள்ளி விபரங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / தர்மபுரி
தர்மபுரி
தர்மபுரி மாவட்டத்தின் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழ்நாடு / மாவட்டத்தின் - வரலாற்று சுவடுகள்
தர்மபுரி
தர்மபுரி மாவட்டத்தின் துறை சார் புள்ளி விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநில தகவல்கள் / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள்
தர்மபுரி மாவட்டம் - வரலாறு
தர்மபுரி மாவட்டத்தின் வரலாறு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / தர்மபுரி
ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டுத் திட்டம்
தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த மேம்பாட்டுத் திட்டம் பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மாநில அரசுத் திட்டங்கள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள அறுவைக் கூடங்கள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள அறுவைக் கூடங்கள் பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை பராமரிப்பு :: சேவை மையங்கள்
Comment மக்கள் கணினி மையம் ஆரம்பிக்க யாரை அணுகவேண்டும்?
தருமபுரி மாவட்டத்தில் புதியதாக மக்கள் கணினி மையம் ஆரம்பிக்க யாரை அணுகவேண்டும். எவ்வளவு பணம் செலவாகும்? ஜெயசூர்யன்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தொழில் தொடங்குவதற்கான வழிகாட்டு நெறிகள் / மக்கள் கணினி மையம் ஆரம்பிக்க யாரை அணுகவேண்டும்?
மண்டல கிராம வங்கிகள்
மண்டல கிராம வங்கிகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / வங்கி மற்றும் கடன் / ஒழுங்கு முறை வணிக வங்கிகள்
தமிழ்நாட்டின் கால்நடை மருத்துவமனைகள்
தமிழ்நாட்டின் கால்நடை மருத்துவமனைகள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை பராமரிப்பு :: சேவை மையங்கள்
Comment Re: நாட்டுகோழி வளர்ப்பு பயிற்சி மையம்
நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு பயிற்ச்சி மையம் எங்கு உள்ளது, தர்மபுரி மாவட்டம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / கால்நடை வளர்ப்பு பயிற்சி மையங்கள் / நாட்டுகோழி வளர்ப்பு பயிற்சி மையம்
Back to top