பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 139 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தாய்ப்பால் அதிகரிக்க சித்த மருத்துவம்
தாய்ப்பால் அதிகரிக்க சித்த மருத்துவம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
தாய்ப்பால் அளிப்பதின் பலன்கள்
இந்த பகுதி தாய்ப்பால் அளிப்பதின் முக்கியத்துவங்கள் மற்றும் அதன் பலன்களை விவரிக்கின்றன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் குறித்த உபதகவல்கள்
தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் பற்றிய தகவல்களை பகிர்ந்துக்கொள்வது, அதன் படி செயல்படுவது ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் முறை மற்றும் அதன் நன்மைகள்
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் முறை மற்றும் நன்மை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
தாய்ப்பால் பெருக்கும் இயற்கை உணவு
தாய்ப்பால் பெருக்கும் இயற்கை உணவு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
தாய்ப்பாலை சேமித்து வைப்பது எப்படி?
தாய்ப்பாலை சேமித்து வைப்பது எப்படி என்பது பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
தாய்பால் உணவூட்டல்
தாய்பால் உணவூட்டல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
கரு முதல் தொட்டில் வரை – குழந்தை பிறப்பு
கரு முதல் தொட்டில் வரை – குழந்தை பிறப்பு
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
உலகளாவிய நீடித்த வளர்ச்சியில் தாய்ப்பால் ஊட்டும் பெண்களின் பங்கு
உலகளாவிய நீடித்த வளர்ச்சியில் தாய்ப்பால் ஊட்டும் பெண்களின் பங்கு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
தாய்ப்பாலூட்டுதலில் பிரச்சினைகள்
தாய்ப்பாலூட்டுதலில் பிரச்சினைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
Back to top