பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 93 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சந்திர சேகர்
திரு. சந்திர சேகர் அவர்களைப் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / முன்னாள் பிரதமர்கள்
குடிமைப்பணி தேர்வில் கட்டுரை வரைதல்
குடிமைப்பணி தேர்வில் கட்டுரை வரைதலுக்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி / போட்டித்தேர்வுக்கு உதவும் தகவல்கள்
தமிழ்நாடு புவியியல் அமைப்பும் தேர்தல்களும்
தமிழ்நாடு புவியியல் அமைப்பும் தேர்தல்களும் பற்றிய கட்டுரைகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / தேர்தல் தகவல்கள் / தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்
உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள்
உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / முக்கிய தினங்கள்
யுனானி
இத்தலைப்பு யுனானியின் கொள்கைகள் மற்றும் கருத்துக்கள், நோய் தடுப்பு மற்றும் கண்டறிதல், தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் வளங்கள் முதலியன பற்றி உள்ளடக்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள் / ஆயுஷ்
ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து தகவல் பெறுதல்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தகவலைப் பெறுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / வங்கி மற்றும் தபால்துறை சேவை / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
பொது அறிவு வினா – விடைகள் – 6
பொது அறிவு வினா – விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொது அறிவு வினா விடைகள்
இந்திய குடிமையியல் பணித் தேர்வுக்கான முக்கிய துறைகள்
இந்திய குடிமையியல் பணித் தேர்வெழுதுவோர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய துறைகள் மற்றும் அவர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய திறன்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி / போட்டித்தேர்வுக்கு உதவும் தகவல்கள்
இந்திய பதிப்புரிமைச் சட்டம்
இந்திய பதிப்புரிமைச் சட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
சமூக நடுநிலைமையும் அனைவரையும் உள்ளடக்குதலும்
கல்விக்கான சூழலிட வடிவமைப்பின் மூலமாக சமூக நடுநிலைமையும் அனைவரையும் உள்ளடக்குதலும்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம்
Back to top