பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 441 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
வெற்றிலையில் நோய் நிர்வாகம்
வெற்றிலையில் நோய் நிர்வாகம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் - பாகம் 4
ஊரகவளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் மக்கள் சாசனம் நான்காம் பாகம் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மக்கள் சாசனம் / ஊரகவளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் மக்கள் சாசனம்
நீர் தேக்க மேலாண்மை
நீர் தேக்க மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
அரசாங்கம் - மாற்றங்களின் வகைகள்
அரசாங்கத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் வகைகளைப் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்
மேல் மண் இறுக்கமும் - நிவர்த்தி முறைகளும்
மேல் மண் இறுக்கமும் நிவர்த்தி முறைகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / மண் வள மேலாண்மை
கோ (சியு) 9 கம்பு & கோ (தி) 7 தினை
மாறிவரும் சூழலுக்கேற்ற வரப்பிரசாதம் கம்பு & தினை சாகுபடி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / சிறுதானியங்கள்
நிறுவனத்தின் செயலாளர் பணிக்கான படிப்பு
நிறுவனத்தின் செயலாளர் பணிக்கான படிப்பு பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
கம்பு நேப்பியர் தீவன ஒட்டுப்புல் கோ (க.நே) 4 சாகுபடி முறைகள்
கம்பு நேப்பியர் தீவன ஒட்டுப்புல் கோ (க.நே) 4 சாகுபடி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தீவனப்பயிர்கள் / கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல்
தோட்டக்கலைத்துறைத் திட்டங்கள்
தோட்டக்கலைத்துறைத் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
Back to top