பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 178 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
புஞ்சை செழிக்க உதவும் பண்ணைக்குட்டைகள்
பண்ணைக்குட்டைகள் அமைப்பதின் பயன்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
Forum நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு
நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு தொடர்பான தகவல்களை பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி- கருத்து பகிர்வு
நன்னெறி மேலாண்மை முறைகள்
சுற்றுப்புறச் சூழலை பாதுகாக்கும் நன்னெறி மேலாண்மை முறைகள் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
பேரழிவுகள் மற்றும் நெருக்கடி நிலைமைகள்
பேரழிவுகள் மற்றும் நெருக்கடி நிலைமைகளில் தேவைப்படும் முக்கிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
வறட்சி மேலாண்மை
பயிர் உற்பத்தியின் போது வறட்சியை குறைக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய பொதுவான வறட்சி மேலாண்மை மற்றும் அவசர திட்டங்களை பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
மாசுபாட்டை தடுப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை
மாசுபாட்டை தடுப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் மேம்படுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / மாசுபாடு
மழைநீர் சேகரிப்பு
மழைநீர் சேகரிப்பு, நிலத்தடிநீர் சேமிப்பதற்கு மிக எளிய சிறந்த முறையைப் பற்றி இங்கே குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு / மழைநீர் சேகரிப்பு
பலன் தரும் பண்ணைக்குட்டைகள்
பலன் தரும் பண்ணைக்குட்டைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
மழை இல்லாத கோடையிலும் விவசாயம்
மழை இல்லாத கோடையிலும் விவசாயம் மேற்கொள்வதற்கான முறைகளைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
வன உயிரியல் பூங்காவில் கசிவுநீர் குட்டை
வன உயிரியல் பூங்காவில் கசிவுநீர் குட்டை அமைப்பதின் முக்கியத்துவம்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
Back to top