பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 178 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு
பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை நன்னீர் பல்லுயிரியம்
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை நன்னீர் பல்லுயிரியம்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / உயிரினப்பன்மை / பல்லுயிர் பெருக்கம்
மாவட்ட ஊரக வளாச்சி முகமை
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஊரக வளாச்சி முகமை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / தூத்துக்குடி
தேசிய நீர் கொள்கை
தேசிய நீர் கொள்கை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை
கடலூா் மாவட்டத்தின் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
கிராமப்புற வளர்ச்சி
கிராமப்புற வளர்ச்சி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / கிருஷ்ணகிரி / துறைகள்
பருவநிலை மாற்றமும், பொருளாதார வளர்ச்சியும்
பருவநிலை மாற்றமும், பொருளாதார வளர்ச்சியும் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
நெற்பயிர் சாகுபடிச்சூழல்கள்
நெற்பயிர் சாகுபடிச்சூழல்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
ஜி.எஸ்.டியை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள சவால்
நெறியற்ற முறையில் இலாபம் ஈட்டுதல் – ஜி.எஸ்.டியை நடைமுறைப்படுத்துவதில் உள்ள சவால் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை / வரி சீர்திருத்தங்கள்
Back to top