பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 178 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பு
இக்கட்டுரை நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பின் அவசியத்தை பற்றி விவாதிக்கிறது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்த்துதல்
இத்தலைப்பில் திறந்தவெளி கிணறுகள் மூலம் செயற்கை முறையில் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவது குறித்து விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
நிலத்தடி நீரைப் பெருக்குவதற்கான வழிமுறைகள்
நிலத்தடி நீரைப் பெருக்குவதற்கான வழிமுறைகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நீர்
நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்தும் முறை மற்றும் நுட்பங்கள்
நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்தும் முறை மற்றும் நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / நீர்
மழைநீர் சேகரிப்புத் தொழில்நுட்பம்
மழைநீர் சேகரிப்புகுறித்த பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு / மழைநீர் சேகரிப்பு
நிலத்தடி நீரால் சந்திக்கவிருக்கும் சிக்கல்களும் அறிவியல் தீர்வும்
நிலத்தடி நீரால் சந்திக்கவிருக்கும் சிக்கல்களும் அறிவியல் தீர்வும் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள்
மழைநீர் சேகரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு / மழைநீர் சேகரிப்பு
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவளத் திட்டம்
ஆற்றுவடிநிலப் பகுதியில் சுற்றுச்சூழல் (தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவளத் திட்டம்) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
மழை நீர் அறுவடை முறைகள்
மழை நீர் அறுவடை முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி சேமிப்பு / மழைநீர் சேகரிப்பு
Forum நிலத்தடி நீர்
நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்கும் குறிப்புகள் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை- கருத்து பகிர்வு
Back to top