பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 119 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தாய் சேய் நலம்
தாய் சேய் நலம் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
விதை சுத்திகரிப்பு
விதை சுத்திகரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள் / விதைகள்
கார்பன் சேகரித்தல்
கார்பன் சேகரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி உற்பத்தி
படிம எரிசக்தியில் வெளியாகும் விஷ வாயுக்கள்
படிம எரிசக்தியில் வெளியாகும் விஷ வாயுக்கள் [Toxic Emissions from Fossil Fuel Energy] பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / தொிந்து கொள்ள வேண்டியவை
வழக்கு ஆய்வுகள்- மீன் வளர்ப்பு
மீன் வளர்ப்பில் மேற்கொள்ளும் சிறந்த நடைமுறைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழக்கு ஆய்வுகளை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள் / மீன் வளர்ப்பில் மேற்கொள்ளும் நடைமுறைகள்
பருவநிலை மாற்றத்தில் உலகத்தின் எதிர்காலம்
பருவநிலை மாற்றத்தில் உலகத்தின் எதிர்காலம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் துறை
தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் துறை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும் / மாநில சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை கொள்கை
விதை நேர்த்தி மற்றும் சேமிப்பு முறைகள்
மூங்கிலில் விதை இனப்பெருக்க முறையில் விதை நேர்த்தி மற்றும் சேமிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / மூங்கில் சாகுபடி
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்
தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் பற்றிய தகவலகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / கழிவு மேலாண்மை
தாவர படுக்கை மூலம் தொழிலக கழிவு நீரைச் சுத்திகரித்தல்
தாவர படுக்கை மூலம் தொழிலக கழிவு நீரைச் சுத்திகரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top