பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 111 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நீலகிரி மாவட்டம் - வரலாறு
நீலகிரி மாவட்டத்தின் வரலாறு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / நீலகிரி
நீலகிரி உயிர்க்கோளக் காப்பகம்
நீலகிரி உயிர்க்கோளக் காப்பகம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழக சுற்றுலா தலங்கள் / பிரபலமான இடங்கள்
நீலகிரி
நீலகிரி மாவட்டத்தின் புள்ளி விபரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / நீலகிரி
கால்நடை பராமரிப்புத்துறை
நீலகிரி மாவட்டத்தின்கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / நீலகிரி
நீலகிரி
நீலகிரி மாவட்டத்தின் வரலாற்றுக்குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழ்நாடு / மாவட்டத்தின் - வரலாற்று சுவடுகள்
நீலகிரி
நீலகிரி மாவட்டத்தின் துறை சார் புள்ளி விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநில தகவல்கள் / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள்
தமிழ்நாடு இயற்கை அமைப்பு
தமிழ்நாடு இயற்கை அமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / தமிழ்நாடு - பொது அறிவு
வறட்சியைத் தாங்கும் கோதுமை
கோதுமையின் முக்கியத்துவம் பற்றின குறிப்புகள், இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி மையம்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / கோதுமை சாகுபடி
தமிழக சிறப்பம்சங்கள்
அனைவரும் அறிய வேண்டிய தமிழநாட்டின் சிறப்பம்சங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / தமிழ்நாடு - பொது அறிவு
மாதிரி வினா-விடை – 02
டிஎன்பிஎஸ்சி அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள கல்வி / / தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC ) / டிஎன்பிஎஸ்சி அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடை
Back to top