பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 235 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மனித உடலினுள் உள்ள சாதாரண பாக்டீரியாக்கள்
மனித உடலினுள் உள்ள சாதாரண பாக்டீரியாக்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
செயல்மிகு நுண்ணுயிரிகள்
செயல்மிகு நுண்ணுயிரிகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அங்கக வேளாண்மை
ஆன்ட்டிபயாட்டிக் அவசியமா?
ஆன்ட்டிபயாட்டிக்கின் செயல்பாட்டைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
தொற்று நீக்கம்
தொற்று நீக்கம் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
மருத்துவம், அறுவைசிகிச்சை நுண்ணுயிறச் செய்தல்
ருத்துவம், அறுவைசிகிச்சை நுண்ணுயிறச் செய்தல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
அறுவை சிகிட்சைக்கான தொற்று நீக்கு முறைகள்
அறுவை சிகிட்சைக்கான தொற்று நீக்கு முறைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
தழைச்சத்தை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிர் உரங்கள்
தழைச்சத்தை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிர் உரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
நுண்ணுயிரிகளும் நோய்களும்
நுண்ணுயிரிகளின் நோய்களைப் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / உயிரினப்பன்மை / நுண்ணுயிரிகள்
நுண்குமிழ் வெண்படலம் கண்சவ்வழற்சி (PKC)
நுண்குமிழ் வெண்படலம் கண்சவ்வழற்சி (PKC) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / கண் / கண்சவ்வழற்சி
பயிர் நோய்களை கட்டுப்படுத்த நுண்ணுயிரிகள்
பயிர் நோய்களை கட்டுப்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
Back to top