பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 1227 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நாய்க் கண்காட்சி
செல்லப்பிராணியான நாய்களின் கண்காட்சி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு / நாய் வளர்ப்பு
செல்லப் பிராணிகளின் நோய்த் தடுப்பு முறைகள்
செல்லப் பிராணிகளின் நோய்த் தடுப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு
சிறுநீரக நோய்களை எப்படி தடுப்பது
சிறுநீரக நோய்கள் வராமல் தடுப்பதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய அடிப்படை தகவல்கள்
சிறுநீரக நுண்ணொலி கதிர் வரை படம் KIDNEY ULTRASOUND SCAN
சிறுநீரக வியாதிகளுக்கு செய்யப்படும் சிறுநீரக நுண்ணொலிக் கதிர் வரைபடம் (Ultrasound Scan - ஸ்கான்) பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
தொற்று நீக்கம்
தொற்று நீக்கம் பற்றி தெரிந்துக் கொள்ள இங்கு படிக்கவும்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
முருங்கையைத் தாக்கும் நோய்கள் மற்றும் அவற்றின் மேலாண்மை
முருங்கையைத் தாக்கும் நோய்கள் மற்றும் அவற்றின் மேலாண்மை குறித்த தகவல்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
தொழில் காரணமான நுரையீரல் நோய்கள்
தொழில் காரணமான நுரையீரல் நோய்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / நுரையீரல்
எலி ஜுரம்
எலி ஜுரத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / காய்ச்சல்
வெக்கை, பசு அம்மை நோய் தடுப்பு முறைகள்
வெக்கை, பசு அம்மை நோய் தடுப்பு முறைகள் பற்றின தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
தண்ணிர் மற்றம் உணவு மூலம் பரவும் நோய்கள்
தண்ணிர் மற்றம் உணவு மூலம் பரவும் நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / தொற்று நோய்கள்
Back to top