பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 169 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
த.வே.ப. பயறு ஒன்டர்
பயறு வகைகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகள் மற்றும் வளர்ச்சி ஊக்கிகள் கலந்த பூஸ்டர் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள் / விவசாயிகளின் கண்டுப்பிடிப்புகள்
பயறு வகை சாகுபடி உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கும் வழிகள்
குறைந்த செலவில் அதிக லாபம் பெற உதவும் பயறு வகை சாகுபடி பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / பயறு வகை பயிர்களுக்கான தகவல்கள்
பயறு வகைகள்
ஊட்டச்சத்து அளிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் பயறு வகைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து
பயிர் சுழற்சி முறையில் பாசிப்பயறு சாகுபடி
பயிர் சுழற்சி முறைக்கு கைகொடுக்கும் பாசிப்பயறு சாகுபடி பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
பசுந்தாள் உரமிடுதல்
பசுந்தாள் உரமிடுதல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
பயறுகளை தாக்கும் கம்பளிபூச்சி கட்டுப்பாடு
பயறுகளை தாக்கும் கம்பளிபூச்சி கட்டுப்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
பயறு வகைகள்
பயறு வகை பயிர்களின் சாகுபடி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள்
பயறு வகைப் பயிர்களில் கூடுதல் மகசூல் பெற டிஏபி
பயறு வகைப் பயிர்களில் கூடுதல் மகசூல் பெற டிஏபி
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / பயறு வகை பயிர்களுக்கான தகவல்கள்
பயறு வகை உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள்
பயறு வகை உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / பயறு வகை பயிர்களுக்கான தகவல்கள்
புதிய தொழில்நுட்பத்தில் உளுந்து சாகுபடி
புதிய தொழில்நுட்பத்தில் உளுந்து சாகுபடி செய்யும் முறை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பயறு வகைகள் / உளுந்து சாகுபடி
Back to top