பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 44 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தட்ப-வெப்பம் அறிந்து பயிரிடுவோம்!
தட்ப-வெப்ப காலநிலைகளுக்கு ஏற்ற பயிர்களை சாகுபடி செய்து மூலம் அதிக மசூலை பெற குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
தீவனப்பயிர் விதை உற்பத்தி
தீவனப்பயிர் விதை உற்பத்தி பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
விவசாயத்திற்கு வங்கிகளில் கடன் பெறுவது எப்படி?
விவசாயத்திற்கு வங்கிகளில் கடன் பெறுவதற்கான வழிகளைப் பற்றிய தகவல்களை இங்கு அறிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / விவசாய கடன்
Forum பயிர்களின் அறுவடை காலம்
பல்வேறு பயிர் வகைகளின் அறுவடை குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை- கருத்து பகிர்வு
உலர்ப்புல் மற்றும் ஊறுகாய்ப்புல் தயாரித்தல்
கோடை மற்றும் வறட்சிச் காலத் தேவைக்குத் தீவனப்பயிர்களைப் பதப்படுத்திச் சேமித்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
வறட்சிப் பகுதிகளுக்கேற்ற தீவனப் பயிர்கள்
வறட்சிப் பகுதிகளுக்கேற்ற தீவனப் பயிர்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
Comment பயிர்களின் அறுவடை காலம்
நெல் மக்காச்சோளம் கொள்ளு துவரை நிலக்கடலை காராமணி பச்சைப்பயிறு பருத்தி உளுந்து சோளம் தீவன சோளம் ஆகிய பயிர்களின் சாகுபடி காலத்தை தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பயிர்களின் அறுவடை காலம் / பயிர்களின் அறுவடை காலம்
பிரதம மந்தரி பசல் பீமா யோஜனா (பிரதம மந்திரியின் பயிர்காப்பீட்டுத் திட்டம்)
பிரதம மந்திரியின் பயிர்காப்பீட்டுத் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / மத்திய அரசின் திட்டங்கள்
விதை உற்பத்தியில் உயரிய தொழில்நுட்பங்கள்
விதை உற்பத்தியில் மேற்கொள்ளப்படும் உயரிய தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / விதைகள் / விதை உற்பத்தி
சொட்டு நீர் பாசனம்
தொழில்நுட்பம், சொட்டு நீர் பாசனத்திற்கான அடிப்படை கூறுகள் , நன்மைகள் மற்றும் தொடர்புடைய வளங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / பண்ணை இயந்திரவியல்
Back to top