பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 297 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தட்ப-வெப்பம் அறிந்து பயிரிடுவோம்!
தட்ப-வெப்ப காலநிலைகளுக்கு ஏற்ற பயிர்களை சாகுபடி செய்து மூலம் அதிக மசூலை பெற குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மையும் சுற்றுச்சூழலும்
உள்நாட்டுப் பருத்தி
உள்நாட்டுப் பருத்தி குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
பருக்கள் வருவது ஏன்?
பருக்கள் வருவதற்கான காரணங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
மானாவாரி பருத்தி சாகுபடி தொழில்நுட்ப முறைகள்
மானாவாரி பருத்தி சாகுபடியில் மகசூலை அதிகரிக்க சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / நார் பயிர்கள் / பருத்தி
புழுதியில் நேரடி நெல் விதைப்பிற்கேற்ற சூழல்
தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் புழுதி வயலில் நேரடி நெல் விதைப்பிற்கேற்ற சூழல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / நெல் சாகுபடி / தமிழகத்தின் காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளில் புழுதியில் நேரடி நெல் சாகுபடி
கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு செம்பருத்தி
கூந்தல் வளர்ச்சியில் செம்பருத்தியின் பயன்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
வேளாண்மை
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் வேளாண்மைத் துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / இராமநாதபுரம்
சிறுநீரக பிரச்னைகளை தீர்க்கும் திராட்சை மற்றும் செம்பருத்தி
சிறுநீரக பிரச்னைகளை தீர்க்கும் திராட்சை மற்றும் செம்பருத்தியின் மருத்துவ குணங்கள் பற்றி படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / உணவு பொருட்களும் அதன் நன்மைகளும்
பருத்தியில் மும்முனை ஒப்பந்த பண்ணையம்
பருத்தியில் மும்முனை ஒப்பந்த பண்ணையம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / நார் பயிர்கள் / பருத்தி
பருத்தியில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி பராமரிப்பு முறைகள்
பருத்தியில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
Back to top