பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 50 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Forum பருவ சுகாதாரம்
பெண்களின் பருவ சுகாதாரம் பற்றிய கருத்துக்களை இங்கு பகிரலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடல் நலம்- கருத்து பகிர்வு
சுகாதாரம்
சுகாதார துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / கிருஷ்ணகிரி / துறைகள்
இனப்பெருக்க மேலாண்மை
இனப்பெருக்க குணங்கள், சினைப்பருவத்தின் பொதுவான அறிகுறிகள், இனப்பெருக்கத்திற்கு ஏற்ற காலம், சினை பரிசோதனை மற்றும் பால் விலங்குகளின் இனப்பெருக்க நிலையை அறிவது பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
இளம்பருவ சுகாதாரம்
இளம்பருவ சுகாதாரம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / பெண்களின் பருவ சுகாதரம்
குழந்தைப்பருவ மூளைப்பாதிப்பு (Cerebral Palsy)
குழந்தைப்பருவ மூளைப்பாதிப்பு (Cerebral Palsy) பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / மூளை
முன்பருவ கல்வியை கற்பிக்கும் வழிமுறைகள்
முன்பருவ கல்வியை கற்பிக்கும் வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இந்தியக் கல்விமுறை / முன்பள்ளிக் கல்வி
கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மை - காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும்
கால்நடைகளில் மலட்டுதன்மைக்கான காரணங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
இளைஞர் ஆரோக்கியம் (10-19 வயது)
இளைஞர் ஆரோக்கியம் (10-19 வயது) பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பால் பண்ணை என்பது என்ன?
பால் பண்ணை என்பது பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / பால்பண்ணை
பட்டுப்புழு வளர்ப்பு
பட்டுப்புழுவின் வளர்ப்பு முறை பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / பட்டு வளர்ப்பு
Back to top