பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 925 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
கல்வியின் சிறப்பு
கல்வியின் சிறப்பை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
60% முதல் 80% வரை மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்கள் என்ன படிக்கலாம்?
60% முதல் 80% வரை மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்கள் என்ன படிக்கலாம் என்பது பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
கல்நார் தொடர்பான நோய்கள்
கல்நார் தொடர்பான நோய்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
பொங்கல் - தமிழர்களின் தனிப்பெரும் திருநாள்
பொங்கல் எனும் தமிழர்களின் தனிப்பெரும் திருநாள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பண்டிகைகளின் வரலாறு
சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டத்தின் அம்சங்கள்
சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டம் மற்றும் அதன் இன்றியமையாத அம்சங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் படிப்பதற்கு கடன் பெறுவது எப்படி?
இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் படிப்பதற்கு கடன் பெறுவது பற்றின குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / அரசு சலுகைகள் - உதவித்தொகை / கல்வி கடன்
பெண் கல்வி ஊக்குவிப்புத் திட்டம்
பெண்கல்வி ஊக்குவிப்புத் திட்டம் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கொள்கைகள் / திட்டங்கள்
தற்கால இந்தியச் சூழலில் தரமான கல்வி
தற்கால இந்தியச் சூழலில் தரமான கல்வி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக மக்கள் சாசனம்
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் மக்கள் சாசனம் 2017 - 2018 பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / மக்கள் சாசனம்
இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் நடைமுறைகள்
இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் நடைமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
Back to top