பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 925 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
File
அமைந்துள்ள சமூக நலம்
File
அமைந்துள்ள சமூக நலம்
File
அமைந்துள்ள சமூக நலம்
10வது படிப்புக்கு பிந்தைய படிப்பு உதவித்தொகை திட்டம்
10வது படிப்புக்கு (மெட்ரிக்) பிந்தைய படிப்பு உதவித்தொகை திட்டம் (POST-MATRICSCHOLARSHIPSCHEME) பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / இந்திய அரசு திட்டங்கள்
60% முதல் 80% வரை மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்கள் என்ன படிக்கலாம்?
60% முதல் 80% வரை மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்கள் என்ன படிக்கலாம் என்பது பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
‘ஜன்தன்’-ல் இருந்து ஜன் சுரக்ஷாவிற்கு
ஜன்தன் திட்டத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் நன்மைகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / இந்திய அரசு திட்டங்கள்
‘புல்பிரைட்-நேரு மாஸ்டர்ஸ் பெலொஷிப்’
‘புல்பிரைட்-நேரு மாஸ்டர்ஸ் பெலொஷிப்’ பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள கல்வி / அரசு சலுகைகள் - உதவித்தொகை
‘மதிப்பெண்களை விட, மனிதப் பண்புகளே முக்கியம்‘
இன்றைய கல்விமுறையால் மருத்துவர், வழக்கறிஞர், பொறியாளர், தொழிலதிபர் போன்ற படித்தவர்களுக்கு, மனிதருக்குள்ள பண்புகளையும், ஆற்றலையும் சரியாக புரியவைக்க முடியவில்லை
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
Comment ‘மதிப்பெண்களை விட, மனிதப் பண்புகளே முக்கியம்‘
இன்றைய கல்வி நிலையில் மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுவதே நோக்கம் என்ற நிலையில் படித்து வருகின்றனர். ஆனால் நல்ல பண்புகளை கல்வி பருவத்தில் வளர்த்துக்கொள்ள தயங்குகின்றனர். ஆகவே மாணவர்கள் மதிப்பெண்கள் என்பதை விட மனிதப்பண்புகளை பெற கல்வி கற்க வேண்டும்.
அமைந்துள்ள கல்வி / / இன்றைய கல்வி நிலை / ‘மதிப்பெண்களை விட, மனிதப் பண்புகளே முக்கியம்‘
ஊட்டச்சத்து மற்றும் திட்ட உணவு கல்வியில் கணிணியின் பயன்கள்
ஊட்டச்சத்து கல்வி மற்றும் திட்ட உணவு கல்வியில் கணிணியின் பயன்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஊட்டச்சத்து / திட்ட உணவு
Back to top