பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 247 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
ஆசிரியர்கள், கற்பித்தல் & தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள்
கற்பித்தல் & கற்றல் முறைகளில் ஆசிரியர்களின் பங்கு மற்றும் அம்முறைகளில் ஐ.சி.டி-யின் தாக்கம் பற்றியும் இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து தகவல் பெறுதல்
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தகவலைப் பெறுதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / வங்கி மற்றும் தபால்துறை சேவை / இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
சண்டிகர்
சண்டிகரில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களை பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநிலங்கள்
தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை வளர்ச்சி
தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை வளர்ச்சி குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சி
கேரளா
கேரளாவில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநிலங்கள்
பஞ்சாப்
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மாநிலங்கள்
இணைய வழி அணுகுமுறை – ஓர் முன்னோட்டம்
இணைய வழி அணுகுமுறை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம்
வாசகர் அனுபவங்கள்
விகாஸ்பீடியா வலைதளத்தைப் பற்றிய வாசகர் அனுபவங்கள்
மாநில இணைய சேவைகள்
மாநில சேவை இணையதளம் (State Portal)
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / டிஜிட்டல் இந்தியா
கற்பித்தலில் உள்ள தொழில்நுட்ப கருவிகள்
கற்பித்தல் சூழலில் ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு பட்டியளிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
Back to top