பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 41 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பனைபொருட்கள்
மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பனைபொருட்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள்
மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள்
மீன், இறால் ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரித்த பல்வேறு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பல்வேறு பதப்படுத்தும் முறைகள் முதலியன இந்த பகுதியில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / மீன் வளர்ப்பு
இந்திய தேசிய வருமான கணக்கீட்டு குழு
இந்திய தேசிய வருமான கணக்கீட்டு குழு
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிதி சேர்க்கை / பொருளாதாரம்
மின்னனு வர்த்தகம்
மின்னனு வர்த்தகம் குறித்த கேள்வி பதில்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / வரி சீர்திருத்தங்கள் / GST பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்திய பயிர் பதன தொழில்நுட்ப கழகம்
உணவு பதப்படுத்துதல் தொழிலுக்கு உதவும் இந்திய பயிர் பதன தொழில்நுட்ப கழகம் (Indian Institute of Crop Processing Technology,Thanjavur ) பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / தொழில் கடனுதவி நிறுவனங்கள்
இராகி இரங்கங்களும் வளர்ப்பும்
அதிக விளைச்சல் தரும் இராகி இரங்கங்களும், வளர்ப்பும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
அரசு முதலீடுகளும், மானியம் மற்றும் கடன்களும்
அரசு முதலீடுகளும், மானியம் மற்றும் கடன்களும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுச் சங்கம்
மீனிலிருந்து உருவாக்கிய பொருட்கள்
மீன் மற்றும் இறாலிலிருந்து தயாரித்த பல்வேறு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் பற்றி இங்கே விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மீன் வளர்ப்பு / மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள்
பொது அறிவு வினா - விடைகள் - 8
பொது அறிவு வினாவிடைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பொது அறிவுத் தகவல்கள் / பொது அறிவு வினா விடைகள்
மீன் வளர்ப்பு
உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு, இறால் வளர்ப்பு, முத்து கலாச்சாரம், அலங்கார மீன் உற்பத்தி, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள், இயந்திரங்கள் உட்பட மீன் உற்பத்தியின் பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள்
Back to top