பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 261 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மனித உரிமைகளின் வகைகள்
மனித உரிமைகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மனித உரிமை
மனித உரிமைகள் – அறிமுகம்
மனித உரிமைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மனித உரிமை
Comment மனித உரிமை ஆணையம்
மாநில மனித உரிமை ஆணையம், தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் போன்றவை வெறும் கண்துடைப்பு அரசு நிறுவனமாக இல்லாமல், தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு காவல் துறை, சிறைத் துறைக்கும் மற்ற அரசுத் துறை நிறுவனத்துக்கும் வருகை தந்து, மனித உரிமையின் பயன்களை மக்கள் பெற செயல்பட வேண்டும். இந்த மனித உரிமைச் சட்டங்கள் பொதுமக்களுக்கு மிகப்பெரிய பயனளிக்கக் கூடிய சட்டமாகும். எனவே, அரசு மனித உரிமைகளை பொதுமக்களிடம் தெளிவாகக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மனித உரிமைச் சட்டங்கள் / மனித உரிமை ஆணையம்
மனித உரிமைகளுக்கான இந்தியக் கல்வி நிறுவனம்
மனித உரிமைகளுக்கான இந்தியக் கல்வி நிறுவனம்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / சிறப்பு கல்வி நிறுவனங்கள்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம்
தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மனித உரிமை
மனித உரிமைப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள 30 உறுப்புகள்
மனித உரிமைப் பிரகடனத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள 30 உறுப்புகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மனித உரிமை
ஆன்லைன் மூலம் தகவல் அறியும் உரிமச் சட்டம்
ஆன்லைன் மூலம் தகவல் அறியும் உரிமச் சட்டத்தைப் பற்றின தகல்வல்கள்
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் / ஆன்லைன் வசதிகள்
மணவாழ்வு மீட்புரிமை சட்டம்
மணவாழ்வு மீட்புரிமை சட்டம் (Restitution of Conjugal Rights) பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / இந்தியாவிலுள்ள - சட்டங்கள்
Forum மனித உரிமை குறித்த சட்டங்கள்
மனித உரிமை குறித்த சட்ட விதிகளில் ஏற்படும் சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மின்னாட்சி- கருத்து பகிர்வு
Forum தனிமனித உரிமை
தனிமனித உரிமை குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / மின்னாட்சி- கருத்து பகிர்வு
Back to top