பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 55 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
label_popoll மாணவர்கள் தற்கொலை
இன்றையைக் காலக்கட்டங்களில் மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கான முக்கிய காரணம் என்ன?
அமைந்துள்ள கருத்து வாக்கெடுப்பு
மாணவர்களுக்காக நடமாடும் உளவியல் ஆலோசனை மையம்
கல்வித்துறை சார்பில் மாணவர்களுக்காக நடமாடும் உளவியல் ஆலோசனை மையம் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள கல்வி / குழந்தைகள் பகுதி / மாணவர்களின் பகுதி
Forum மாணவர்கள் தற்கொலை
சிறகடித்துப் பறக்க வேண்டிய வயதில் இந்த மாணவர்களின் தற்கொலைக்கு என்ன காரணம் என்பதைப் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி- கருத்து பகிர்வு
தேசிய கல்வி உதவி தொகைகள் வலைதளம்
தேசிய கல்வி உதவி தொகைகள் வலைதளம் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / அரசு சலுகைகள் - உதவித்தொகை
பள்ளிக் கல்வித் துறை பாகம் - 4
பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
தற்கால இந்தியச் சூழலில் தரமான கல்வி
தற்கால இந்தியச் சூழலில் தரமான கல்வி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வியின் முக்கியத்துவம் / இந்தியக் கல்விமுறை
மெட்ரிக் பள்ளி தொடங்கும் முறைகள்
மெட்ரிக் பள்ளி தொடங்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சுய தொழில்கள்
பெற்றோர்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்
பெற்றோர்களுக்கான சில யோசனைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / பெற்றோருக்கான யோசனைகள்
மழைக்காலங்களில் ஆசிரியர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்களுக்காக ஆசிரியர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் குவகாத்தி
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் குவகாத்தி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / அகில இந்திய தொழிற்நுட்ப கவுன்சில்
Back to top