பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 6 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Comment மாதவிடாய் சமயத்தில் வரும் பிரச்சனைகள்
மாதவிடாய் சமயத்தில் அல்லது அதற்கு முன்போ பின்போ குளிர்காய்ச்சல் வருகிறது. சுமார் 6 வருடமாக உள்ளது. நீர்கட்டி என்றும் ஒரு சில மருத்துவர் கல் பிரச்சனை என்றும் கூறுகின்றர். சரியாகவில்லை. இரண்டு குழந்தை உள்ளார்கள்.எனக்கு வயது 35... Devi
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / பருவ சுகாதாரம் / மாதவிடாய் சமயத்தில் வரும் பிரச்சனைகள்
உயிர் காக்கும் அற்புத தனிமம் கால்சியம்
தனிமம் கால்சியம் பற்றின முக்கிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
இனப்பெருக்க சுகாதாரம்
இந்த தலைப்பு பெண்களின் இனப்பெருக்க சுகாதாரம் தொடர்பான முக்கிய செயல்முறைகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் அமைப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
சுற்றுச் சூழல் மாற்றங்களும் பாதிப்புகளும்
சுற்றுச் சூழல் மாற்றங்களும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் என்னவென்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் - விளக்கம்
வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிப் பருவங்கள்
வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிப் பருவங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
மனை அறிவியல் - முதலுதவி
முதலுதவியில் துவங்கி, பின் ஆரோக்கியம், உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கான குறிப்புகள் மட்டுமல்லாது, இவை சம்பந்தப்பட்ட பல முக்கிய பகுதிகளை இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
Back to top