பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 150 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் - பாகம் 4
ஊரகவளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் மக்கள் சாசனம் நான்காம் பாகம் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மக்கள் சாசனம் / ஊரகவளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் மக்கள் சாசனம்
நீர்பிடிப்பு பகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்
நீர் தேக்க மேலாண்மைத் திட்டம் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிராம சாலைகள் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்
நிர்வாக அமைப்பு
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் நிர்வாக அமைப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கிருஷ்ணகிரி
ஒருங்கிணைந்த ஒப்படைக்கப்பட்ட வருவாய் திட்டம்
ஒருங்கிணைந்த ஒப்படைக்கப்பட்ட வருவாய் திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்
தோட்டக்கலைத்துறைத் திட்டங்கள்
தோட்டக்கலைத்துறைத் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள் / பயிர்கள் தொடர்பானவை
நிர்வாக அமைப்பு
திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தின் நிர்வாக அமைப்பு சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / திருச்சிராப்பள்ளி
மாவட்ட நிர்வாக அமைப்பு
விருதுநகர் மாவட்ட நிர்வாக அமைப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / விருதுநகர்
பதிமூன்றாம் நிதிக்குழு மானியம்
பதிமூன்றாம் நிதிக்குழு மானியம் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மத்திய அரசுத் திட்டங்கள்
ஒருங்கிணைந்த சுகாதார வளாகங்கள் சீரமைப்பு
ஒருங்கிணைந்த சுகாதார வளாகங்கள் சீரமைப்பு பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / ஊரக வளர்ச்சி / மாநில அரசுத் திட்டங்கள்
Back to top