பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 21 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
உயிரியல் கட்டுப்பாடு முறைகள்
உயிரியல் கட்டுப்பாடு முறைகளைப் பயன்படுத்தி பூச்சி மேலாண்மை செய்யும் முறைகளை இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அங்கக வேளாண்மை / அங்கக முறையில் பூச்சி மேலாண்மை
நெற்பயிரில் இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை
இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை பற்றி இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
மருந்து பயிர்களில் பூச்சி மேலாண்மை
மருந்து பயிர்களில் பூச்சி மேலாண்மை கூறுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
மாவுப்பூச்சியில் இருந்து பயிர்களைக் காப்பது எப்படி?
பேராகாக்கஸ் மார்ஜினேட்டஸ் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறை
பல்வேறு இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறைகளை பற்றி இங்கு காணலாம்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
மாவுப்பூச்சி : பாராகாக்கஸ் மார்ஜினேட்டஸ்
மாவுப்பூச்சி : பாராகாக்கஸ் மார்ஜினேட்டஸ் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / மாவுப்பூச்சி மேலாண்மை
மல்பெரி சாகுபடியில் பூச்சி மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கள்
மல்பெரி சாகுபடியில் பூச்சி மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
கோகோ
கோகோ சாகுபடியில் மேற்கொள்ளும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப முறைகளைப் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தோட்டக்கலைப் பயிர்கள் / மலைத்தோட்டப் பயிர்கள்
பூச்சி, நோய் கண்காணிப்பு, கட்டுப்பாட்டு முறைகள்
பூச்சி, நோய் கண்காணிப்பு, கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பற்றி காண்போம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
ராகி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
ராகி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சிறுதானியங்கள் / கேழ்வரகு
Back to top