பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 9 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மீன்வள நலத்திட்டங்கள்
மீன்வள நலத்திட்டங்கள் பற்றிய பட்டியல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / மீன் வளர்ப்பு
மீன்பிடி கலன்கள் பதிவு மற்றும் மீன்பிடி உரிமம் பெறுதல்
மீன்பிடி கலன்கள் பதிவு மற்றும் மீன்பிடி உரிமம் பெறுதல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மீன் வளர்ப்பு / மீன்வள நலத்திட்டங்கள்
பாரம்பரிய மீன்பிடி கலன்களை இயந்திரமாக்கல்
மீனவர்களிடமுள்ள மீன்கலங்களை முறையாக பதிவு செய்திருந்தால் அதனை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு மானியம் பெறலாம். இதன் மூலம் வருமான வாய்ப்பை தொடர்ந்து உயர்த்தி வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மீன் வளர்ப்பு / மீன்வள நலத்திட்டங்கள்
சிறிய குளத்தில் மீன் வளர்ப்பு
சிறிய குளத்தில் மீன் வளர்ப்பது பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / மீன் வளர்ப்பு
மீன்வளத்துறை
கடலூர் மாவட்டத்தின் மீன்வளத்துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / மாவட்டங்களின் புள்ளிவிபரங்கள் / கடலூர்
வேளாண்மை - விவசாயிகள் பயிற்சி
வேளாண்மை - விவசாயிகள் பயிற்சி 2018 - 19 கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மத்திய - மாநில அரசு திட்டங்கள் / கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு
மீன் உப பொருட்கள் மற்றும் மதிப்புக் கூட்டுதல்
மீன் உப பொருட்கள் மற்றும் மதிப்புக் கூட்டுதல் பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மீன் வளர்ப்பு / மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள்
மீன் பிடிப்பு
மீன் பிடித்தல் தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / மீன் வளர்ப்பு
கலவை மீன்கள் வளர்ப்பு
கலவை மீன்கள் வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / மீன் வளர்ப்பு
Back to top