பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 54 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சமூக நலம்
மூத்த குடிமக்கள் நலம்
மூத்த குடிமக்கள் நலம் குறித்த தகவல்கள் அனைத்தும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம்
மூத்த குடிமக்கள் நலம்
மூத்த குடிமக்கள் நலம் சார்ந்த பயனுள்ள வளங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / மூத்த குடிமக்கள் நலம்
இயற்கையே நமது எதிர்காலம்
இயற்கை வளங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
சமுதாய நல செவிலியர் துறையின் அடிப்படை செயல் நடைமுறைகள்
சமுதாய நல செவிலியர் துறையின் அடிப்படை செயல் நடைமுறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / சுகாதாரம் மற்றும் தூய்மை / மருத்துவமனை கட்டமைப்பும் செவிலியர்களின் பங்கும்
கிராம சுகாதாரம் - விழிப்புணர்வு மற்றும் சவால்கள்
கிராம சுகாதாரம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் சவால்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / சமூகநல விழிப்புணர்வு / சுகாதார விழிப்புணர்வு
File
அமைந்துள்ள சமூக நலம்
இந்திய அரசியலமைப்பு
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பாட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / அரசியல் மற்றும் அரசாங்கம்
ஆசிரியரின் பண்புகள் – ஓர் பார்வை
ஆசிரியரின் பண்புகள் குறித்து இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள கல்வி / ஆசிரியர்கள் பகுதி
புறநானூறு
எட்டுத் தொகையுள் ஒரு நூலாகிய புறநானூற்றுப் பாடல்களின் இலக்கிய நலங்களை பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள கல்வி / தமிழ் இலக்கியங்கள் மற்றும் நூல்கள்
Back to top