பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 109 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பிற நிதிகள்
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் பிற நிதிகள் பெறுவதற்கான இலக்குகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
குழுக்களை கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தில் இணைத்தல்
குழுக்களை கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தில் இணைத்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் நோக்கம் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களின் பொறுப்புகள் பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கிராம நிதி
புதுவாழ்வு திட்டத்தின் கிராம நிதி சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க நிதி
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க நிதி பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
இளைஞர் அமைப்பு
இளைஞர் அமைப்பின் நோக்கம் மற்றும் அதன் பொறுப்புகள் குறித்த தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க சிறப்பு நிதி
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க சிறப்பு நிதி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் துவக்க நிலை செயல்பாடுகள்
கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்கத்தின் துவக்க நிலை செயல்பாடுகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / தமிழ்நாடு அரசுத் திட்டங்கள் / புது வாழ்வு திட்டம்
Comment வறுமை ஒழிப்பு
வறுமை ஒழிப்புக்கு முக்கிய காரணம் வேலையில்லா திண்டாட்டம். அதனால் படித்தவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஏற்றப்போல் அரசாங்கம், மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் வேலை வழங்கினால் வறுமையை ஒழிக்கலாம். நன்றி பாக்கியலட்சுமி.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / இந்தியாவில் வறுமை ஒழிப்பு / வறுமை ஒழிப்பு
சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் கண்காணித்தல்
சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு உதவுதல் மற்றும் கண்காணித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / / மகளிர் நல மேம்பாடு / சுய உதவிக் குழு
Back to top