பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 54 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
Comment புவி வெப்பமயமாதலால் பாதிக்கப்படும் கடல் வளம்
புவி வெப்பமயமாதலால் கடல் வளமும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது புவி வெப்பமயமாதலால் கடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், கடல்வள பாதிப்புகள் குறித்தும் அதிலிருந்து மீனவர்கள் தங்களது எதிர்கால வாழ்வாதாரத்தை காத்துக் கொள்வது குறித்தும் அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருத்தல் அவசியம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அழிந்து வரும் கடல் வளம் / புவி வெப்பமயமாதலால் பாதிக்கப்படும் கடல் வளம்
வெப்பமயமாதல்
புவி வெப்பமயமாதல் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல்
Forum புவி வெப்பமயமாதல்
புவி வெப்பமயமாவதற்கான காரணங்கள் மற்றும் தீர்வுகள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / எரிசக்தி- கருத்து பகிர்வு
முதலமைச்சரின் சூரிய மேற்கூரை ஊக்கத்தொகை திட்டம்
முதலமைச்சரின் சூரிய மேற்கூரை ஊக்கத்தொகை திட்டம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / அரசு திட்டங்களும் கொள்கைகளும்
பருவநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளும், தீர்வுகளும்
பருவநிலை மாற்றத்தின் விளைவுகளும், தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / தட்பவெப்ப மாற்றம்
label_popoll விவசாயம்
புவி வெப்பமயமாதலுக்குக் காரணம் பாரம்பரிய விவசாயமா? நவீன விவசாயமா ?
அமைந்துள்ள கருத்து வாக்கெடுப்பு
Comment Re: கோடை வெப்பத்தால் ஏற்படும் நோய்கள்
உலக வெப்பமயமாதல் எவ்வித பாதிப்புகளை உண்டு பண்ணும் ?
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / கோடை வெப்பம் / கோடை வெப்பத்தால் ஏற்படும் நோய்கள்
உலகம் வெப்பமயமாதல்
உலகம் வெப்பமயமாதல் பற்றி இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / சுற்றுச்சூழல் / வெப்பமயமாதல்
Comment Re: இயற்கையே நமது எதிர் காலம்
உலகம் வெப்பமயமாதலை தடுக்க வேண்டும் அதற்க்கு நாடுமுழுவதும் ஒரு நபர் ௧௦மரக்கன்று நடவேண்டும் என்ற அரசாணையை மத்யசர்க்கர் மாநிலசர்க்கர் பிறப்பிக்கவேண்டும்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / சுற்றுச்சூழலில் நமது கடமை / இயற்கையே நமது எதிர் காலம்
Comment Re: இயற்கையே நமது எதிர் காலம்
உலகம் வெப்பமயமாதலை தடுக்க வேண்டும் அதற்க்கு நாடுமுழுவதும் ஒரு நபர் ௧௦மரக்கன்று நடவேண்டும் என்ற அரசாணையை மத்யசர்க்கர் மாநிலசர்க்கர் பிறப்பிக்கவேண்டும்
அமைந்துள்ள எரிசக்தி / / சுற்றுச்சூழலில் நமது கடமை / இயற்கையே நமது எதிர் காலம்
Back to top