பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 125 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கறவை மாடு பராமரிப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
இயற்கை முறை முருங்கை விவசாயம் தொழிற்நுட்பங்கள்
இயற்கை முறை முருங்கை விவசாயம் தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
விவசாய துணுக்குகள்
விவசாயிகளுக்கு தேவையான உதவிக் குறிப்புகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள்
தேனீ வளர்ப்பு சாதனங்கள்
தேனீ வளர்ப்பு சாதனங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் / தேனீ வளர்ப்பு
விவசாய துறை
விவசாய துறை சார்ந்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள மின்னாட்சி / / கிருஷ்ணகிரி / துறைகள்
உழவுக் கருவிகள்
உழவுக் கருவிகளின் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றிய விவரம்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / பண்ணை இயந்திரவியல்
கறவை மாடுகளுக்கான முதலுதவி மூலிகை மருத்துவம்
கறவை மாடுகளுக்கான முதலுதவி மூலிகை மருத்துவக் குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
கூட்டுறவுச் சங்க நடைமுறைகளும் செயல்பாடுகளும்
கூட்டுறவுச் சங்க நடைமுறைகளும் செயல்பாடுகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள சமூக நலம் / நிர்வாகம் / தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுச் சங்கம்
முருங்கையில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள்
முருங்கையில் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
மரிக்கொழுந்து சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
மரிக்கொழுந்து சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top