பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 87 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நீடித்த கரும்பு சாகுபடி முறையில் ஊடுபயிர்கள் சாகுபடி
நீடித்த கரும்பு சாகுபடி முறையில் ஊடுபயிர்கள் சாகுபடி செய்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சர்க்கரைப் பயிர்கள் / கரும்பு சாகுபடி
மண்ணை வளமாக்கும் அங்கக உரங்கள்
மண்ணை வளமாக்கும் அங்கக உரங்கள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
இந்தியாவில் வேளாண் வணிகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும்
இந்தியாவில் வேளாண் வணிகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
தழைச்சத்தை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிர் உரங்கள்
தழைச்சத்தை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிர் உரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
பருத்தியில் மும்முனை ஒப்பந்த பண்ணையம்
பருத்தியில் மும்முனை ஒப்பந்த பண்ணையம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / நார் பயிர்கள் / பருத்தி
செடிமுருங்கையில் விதை உற்பத்திக்கான தொழில் நுட்பங்கள்
செடிமுருங்கையில் விதை உற்பத்திக்கான தொழில் நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழவகை காய்கறிகள் / முருங்கை
இயற்கை வேளாண்மையில் இஞ்சி சாகுபடி
இயற்கை வேளாண்மையில் இஞ்சி சாகுபடி செய்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / இயற்கை வேளாண்மை
இஞ்சி - பயிர் பாதுகாப்பு
இஞ்சி சாகுபடியில் பயிர் பாதுகாப்பு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
அங்கக முறையில் நூற்புழு மேலாண்மை முறைகள்
அங்கக முறையில் நூற்புழு மேலாண்மை முறைகள் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / அங்கக வேளாண்மை / அங்கக முறையில் நூற்புழு மேலாண்மை
தீவனப்பயிர் உற்பத்தி
அவரையம், தானியம் மற்றும் அசோலா உட்பட கறவை மாடுகளுக்கு பொதுவாக கிடைக்கக்கூடிய தீவன பயிர்கள் பற்றி இந்த பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
Back to top