பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 9 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சேமிப்பக பூச்சிகளின் மேலாண்மை
சேமிப்பு தானிய பூச்சிகள் மேலாண்மைக்காக உருவாக்கிய பல்வேறு கருவிகளைப் பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
இயற்கை முறை முருங்கை விவசாயம் தொழிற்நுட்பங்கள்
இயற்கை முறை முருங்கை விவசாயம் தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
தசகாவ்யா
தசகாவ்யா தயாரிப்பு முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / இதர இயற்கை உரங்கள்
இயற்கை பூச்சிக் கொல்லி-நற்பயன்
இயற்கை பூச்சிக் கொல்லியின் நற்பயன்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பூச்சிக் கொல்லிகள் / இயற்கை பூச்சிக் கொல்லிகள்
இயற்கை வேளாண்மையில் பூச்சி நோய் நிர்வாகம்
இயற்கை வேளாண்மையில் பூச்சி நோய் நிர்வாகம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
இயற்கை வழி விவசாயத்திற்கு சில வழிமுறைகள்
இயற்கை வழி விவசாயத்திற்கு சில வழிமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள் / பயனுள்ள தகவல்கள்
கரும்பில் இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை
கரும்பில் இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை முறைகளை பற்றின தகவலுக்கு இங்கே காணவும்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சர்க்கரைப் பயிர்கள் / கரும்பு சாகுபடி
இயற்கை வழி பூச்சிக் கட்டுபாடு - கலப்பு மற்றும் ஊடுபயிர் சாகுபடி
இயற்கை வழி பூச்சிக் கட்டுபாடு: கலப்பு மற்றும் ஊடுபயிர் சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறை
பல்வேறு இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறைகளை பற்றி இங்கு காணலாம்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
Back to top