பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 4 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
இரத்த தானம்
இரத்த தானம், இரத்த தானம் மீதுள்ள தவறான கருத்துகள், இரத்தம் பற்றிய உண்மைகள், சர்வதேச மற்றும் தேசிய அளவிலான இரத்த தான சேவை மையங்களின் பயனுள்ள இணைப்புகள் முதலியன இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / முதல் உதவி
பச்சை - மஞ்சள் - சிகப்பு வண்ண ரத்தம்
பச்சை - மஞ்சள் - சிகப்பு வண்ண ரத்தம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
ரத்தப பரிசோதனைகள்
ரத்தப பரிசோதனைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
இரத்தத்திலுள்ள துணிக்கைகளின் பணி
இரத்தம் எனும் உயிர்த் திரவம் அதில் அடங்கியுள்ள துணிக்கைகளின் பணி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top