பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 8 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பச்சை - மஞ்சள் - சிகப்பு வண்ண ரத்தம்
பச்சை - மஞ்சள் - சிகப்பு வண்ண ரத்தம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
இரத்தக்குழல் கட்டி
இரத்தக்குழல் கட்டி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள்
உயர் ரத்த அழுத்தம்
உயர் ரத்த அழுத்தம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / இரத்த அழுத்தம் / இரத்த சோகை
மனித ரத்தம் பயனுள்ள தகவல்கள்
மனித ரத்தம் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
ரத்தப பரிசோதனைகள்
ரத்தப பரிசோதனைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
உடலில் இரத்த அணுக்களை அதிகரிக்கும் உணவுகள்
உடலில் இரத்த அணுக்களை அதிகரிக்கும் உணவுகள் பற்றிய தகவல்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
இரத்தத்திலுள்ள துணிக்கைகளின் பணி
இரத்தம் எனும் உயிர்த் திரவம் அதில் அடங்கியுள்ள துணிக்கைகளின் பணி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
குறை ரத்த அழுத்தம் சமாளிக்கும் முறைகள்
குறை ரத்த அழுத்தத்தை சமாளிக்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
Back to top