பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 16 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பயிர்களின் விளைச்சல் தரத்தினை மேம்படுத்தும் பொட்டாஷ் பாக்டீரியா
பயிர்களின் விளைச்சல் தரத்தினை மேம்படுத்தும் பொட்டாஷ் பாக்டீரியா பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
பசுந்தாள் உரத்தின் பயன்கள்
மண்ணின் வளத்தை அதிகரிக்கும் பசுந்தாள் உரம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
காபி பயிரில் மகசூலுக்கு ஏற்றவாறு உரமிடல்
காபி பயிரில் மகசூலுக்கு ஏற்றவாறு உரமிடுவதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
இயற்கை உரம் தயாரிப்பு
பண்ணைக் கழிவுகளில் இருந்து இயற்கை உரம் தயாரிக்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
நிலக்கடலை உர நிர்வாகம்
நிலக்கடலை உர நிர்வாகம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
எளிதான பயிர் சாகுபடிக்கு விதை உர கட்டு தொழில்நுட்பம்
எளிதான பயிர் சாகுபடிக்கு விதை உர கட்டு தொழில்நுட்பம் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
நெல் பயிரில் இரசாயன உரத்தின் அளவைக் குறைக்க யோசனை
நெல் பயிரில் இரசாயன உரத்தின் அளவைக் குறைக்க யோசனைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / தானியங்கள் / நெல் சாகுபடி
சாமை சாகுபடி குறிப்புகள்
சாமை சாகுபடி குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / வேளாண்மை பயிர்கள் / சிறுதானியங்கள்
மண்ணுக்கு வலு சேர்க்கும் பசுந்தழை உரங்கள்
பசுந்தழை உரம் வளர்ப்பு பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
தழைச்சத்தை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிர் உரங்கள்
தழைச்சத்தை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிர் உரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
Back to top