பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 23 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
நெல் சாகுபடியில் செலவை குறைக்கும் உயிர் உரங்கள்
நெல் சாகுபடியில் செலவை குறைக்கும் உயிர் உரங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
பயிர்களின் விளைச்சல் தரத்தினை மேம்படுத்தும் பொட்டாஷ் பாக்டீரியா
பயிர்களின் விளைச்சல் தரத்தினை மேம்படுத்தும் பொட்டாஷ் பாக்டீரியா பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / உயிர் உரங்கள்
பசுந்தாள் உரத்தின் பயன்கள்
மண்ணின் வளத்தை அதிகரிக்கும் பசுந்தாள் உரம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
மண்புழு உரம் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்கள்
இயற்கை வேளாண்மைக்காக பண்ணையில் மண் புழு உரம் தயாரிக்கும் நுட்பம் பற்றி இந்த தலைப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / இயற்கை உரம் / மண்புழு உரம்
வீட்டிலேயே தயாரிக்கலாம் உரம்
வீட்டில் தயாரிக்கும் உரம் பற்றி இங்கு காணலாம்.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
இயற்கை உரம் தயாரிப்பு
பண்ணைக் கழிவுகளில் இருந்து இயற்கை உரம் தயாரிக்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறை
இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
செறிவூட்டப்பட்ட கம்போஸ்ட் தொழு உரம் தயாரித்தல்
செறிவூட்டப்பட்ட கம்போஸ்ட் தொழு உரம் தயாரிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / பயிர் கழிவுகள்
நிலக்கடலை உர நிர்வாகம்
நிலக்கடலை உர நிர்வாகம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் / ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
அமிர்த கரைசல் தயாரிக்கும் முறை
நிலவள ஊக்கி ஆன அமிர்த கரைசலை தயாரிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / மக்கு எரு உத்திகள் / கால்நடை கழிவுகள்
Back to top